วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

งานแต่งของ Daemon กับ Rhaenyra house of the dragon ep:7

งานแต่งของ Daemon กับ Rhaenyra house of the dragon ep:7

เป็นงานแต่งที่จัดขึ้นตามประเพณีโบราณของชาว Velyria คือจะต้องมีองค์ประกอบของไฟและเลือดครับ ตามที่จะเห็นว่ามีการจุดไฟ กับมีการหลังเลือด โดยบาก/แต้มสามจุด คือมือที่ใช้กระทำ สมองที่ใช้คิด และปากที่ใช้พูด ทั้งหมดเพื่อกันและกัน และเป็นหนึ่งเดียวกัน

สัญลักษณ์บนหน้าผากของ Rhaenyra กับ Daemon

สัญลักษณ์บนหน้าผากของ Rhaenyra กับ Daemon

ในงานแต่งสไตล์วาลีเรียโบราณ คือสัญลักษณ์แทนภาษาวาลีเรียชั้นสูง บนหน้าผากของ Rhaenyra คือ Perzys ที่แปลว่า ‘Fire’ ที่สัญลักษณ์จะคล้ายตัว I และเครื่องหมายชี้ลง (เหมือนการนำเลือดมาป้ายจากบนลงล่าง)

บนหน้าผากของ Daemon คือ Ānogār ที่แปลว่า ‘Blood’ ที่สัญลักษณ์จะคล้ายกับสัญลักษณ์เกม Assassin’s Creed รวมกันทั้งคู่เป็น Fire & Blood อัคคีและโลหิต ตามที่หนังสือที่เป็น source ของซีรีส์ House of the Dragon นอกจากนี้ งานแต่งนี้ยังใช้การจุดไฟและกรีดเลือดเพื่อสะท้อนถึงธีมนี้เช่นกันครับ ตามที่เคยบอกไปในโพสต์นี้

บนหน้าผากของ Daemon คือ Ānogār