วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

Daemon ที่เป็นที่พึ่งของ Rhaenyra house of the dragon demon ep10

Daemon ที่เป็นที่พึ่งของ Rhaenyra house of the dragon demon ep10

house of the dragon demon ep10 ฉากนี้เป็นฉากที่เผยให้เห็นเกี่ยวกับ Daemon สองสามอย่าง

  • อย่างแรกคือ Daemon ที่เป็นที่พึ่งของ Rhaenyra ในยามที่เธอเสียใจ ยังคงเป็น Daemon ที่มีด้านดาร์กคนเดิม เหมือนซีรีส์ต้องการจะเน้นย้ำตรงนี้
  • อย่างที่สอง Veserys ไว้ใจ Daemon แค่ไหน แต่ไม่เคยพูดเรื่อง A Song of Ice and Fire ให้ฟังเลย วึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งนี้สำคัญกับ Rhaenyra จริงๆ
  • และอย่างที่สาม Daemon เป็นคนเชื่อในผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ และผลลัพธ์เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้มังกร

อันที่จริง Daemon พูดถูกครับ เพราะมังกรทำให้ Targaryen ได้เป็นราชา และเมื่อสูญเสียมัน Targaryen สูญเสียความเป็นราชาในวันหนึ่ง

อันที่จริง Daemon พูดถูกครับ เพราะมังกรทำให้ Targaryen ได้เป็นราชา และเมื่อสูญเสียมัน Targaryen สูญเสียความเป็นราชาในวันหนึ่ง

แต่ในแง่นึงถามว่าความฝันทำให้ Targaryen เป็นราชามั้ย?ก็ต้องตอบว่าใช่เช่นกันครับ เพราะความฝันของ Daenys นักฝันผู้เป็นบรรพบุรุษของ Targaryen ทำให้ตระกูลมังกรรอดจาก Doom of Valyria และมาเป็นใหญ่ที่นี่ได้เป็นร้อยปีก่อน Aegon ผู้พิชิตรวมอาณาจักรเข้าด้วยกัน

ฉะนั้นแล้ว ความฝันกับมังกรก็สำคัญไม่ต่างกันครับ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือคนเป็นราชินีจะปกครองอะไรถ้าอาณาจักรมอดไหม้ และผู้คนล้มตาย แต่ดูเหมือนการ started a war ของ Aemond จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่แค่อาณาจักรกับผู้คน Targaryen กับมังกรก็กำลังจะเป็นเหยื่อของไฟเช่นกันครับ